VISNING | Datum för visning av Elfvinggården kommer att publiceras på denna sida. Lägenheterna förmedlas av  genom stiftelsens interna kö > samt genom Stockholms Bostadsförmedling.
Om du fått inbjudan till en visning av lägenhet på Elfvinggården, kom till foajén, entré huvudentrén Lyckovägen 9.

Länk till bostadskö: https://elfvinggarden.com/bostadsko/