Talespersoner

Det är vi som för din talan

unnamed

Gunnel Bemerfeldt foto: Eva Nikell

Gunnel Bemerfeldt, hus 10 och Eva Nikell hus 9. Vi valdes till talespersoner för hyresgästerna gentemot Stiftelsen och förvaltningen på årsmötet den 19 februari 2015. Talespersonernas uppgift är att föra fram större frågor, som omfattar många hyresgäster eller rör huset i stort, till fastighetsägaren och förvaltningen. Vi träffar förvaltaren en gång per termin, och kan dessemellan ha kontakt via e-post eller telefon.

Vi tar inte upp enskilda hyresgästklagomål eller bekymmer, dessa ska huvudsakligen gå till Hyresgästföreningen. Vårt uppdrag handlar om hyresgästernas gemensamma frågor och framtidsfrågor för vårt hus.

Eva NikellLämna dina synpunkter i Gröna Brevlådan i foajén eller i kontaktformuläret. Vi hör av oss snarast till den som lämnat en synpunkt och berättar vad vi tänker göra med den.

Vi för inte fram några synpunkter i den inlämnande personens namn, utan enbart som allmänna
synpunkter. Vi kommer att rapportera tillbaka om vad som har hänt med frågan till den som har lämnat synpunkten men också till alla boende på Elfvinggården.

Annonser