© Foto (svartvita): Andersson, Yngve Inventarienummer, Kidder Smith, ArkDes samling

© Foto: Åke E:son Lindman och Patrik Rosén för Tema Arkitekter.
Hyresgäster Anita Östergren, Annika Olofsson, Eva Nikell och Raija Leppänen

© PDF-filer: Se respektive utgivare/författare i pdf-fil

© Text/Foto: Wikipedia

© Text/Foto: Stiftelsen Elfvingården