Parkgruppen

Parkgruppen är Stiftelsestyrelsens arbetsgrupp. Sammankallande i Parkgruppen är Kerstin Cunelius. Kontaktperson på Elfvinggården är Elisabet Allergren som efterträder Raija Leppänen.

Kontakta Parkgruppen

Inkomna förslag och önskemål:
Nya parkbänkar. Sittplatser med stenplattor, berså. Boulebana. Förbättring av grillplatsen. Lusthus med växtlighet runt om. Gångarna med grus ev sand och jämnas till. Ej asfalt. Nytt cykelställ med tak vid tvättstugeväggen och vid parkingången hus 8.
Flytta och måla gungan. Liten gunga och sandlåda för barnbarn. Hundrastgård och agilitybana. Klädställningar för att torka tvätt ute. Rusta upp balkongtrappan vid hus 7. Extra ljusslinga i granen.
Entré Rundavägen: Tydlig skyltning. Informationstavla. Ev räcke längs med gatan. Skyltning för taxibilar och leverans till nya huset 10. Räcke vid källaringången hus 9. Besiktning av alla räcken.
Borttagning av komposten och piskställning bakom hus 5. Mera belysning på stigen mot dagiset. Förbättring av stigen speciellt vid hörnet hus 4. Spring från grannar mot dagiset.
Bärbuskar, jord, gräsfrö, ängsblommor, plats för örter och kryddor. Fågeldamm. Nya trädgårdsmöbler. Parasoller på terrassen.
Naturparken bibehålles. Rensning av buskar och träd.

Parkens blommor, foton i bildspel av Raija

Annonser