Uthyrningspolicy Elfvinggården

Elfvinggården, Lyckovägen 9 i Äppelviken, Bromma, består av tio sammanbyggda
huskroppar med ca 300 lägenheter om ett eller två rum och kök eller kokvrå. Husen ligger i en vacker park nära Mälaren med goda förbindelser, bl a genom Tvärbanan.
Elfvinggården, som till större delen stod färdig år 1940, ägs av Systrarna Elfvings Stiftelse.
Den fungerar som ett kollektivhus för ensamboende kvinnor. I husen finns ett välutrustat kök för gemensam matlagning, matsal, salong, hobbylokaler m.m.

Vem får hyra?
Uthyrningspolicy fastställd den 2 mars 2015, reviderad den 24 mars 2016.
Enligt systrarnas Elfvings testamente skall lägenheterna i Elfvinggården upplåtas till mindre bemedlade, bildade kvinnor, som en väsentlig del av sitt liv bott i antingen Stockholm eller Stockholms län.
Dessa villkor innebär att Du för att antas som hyresgäst skall

• ha bott i Stockholm och/eller Stockholms län minst 5 år.
• ha en inkomst på högst 29 000 kr i månaden och en förmögenhet som inte överstiger
750 000 kr.
• efter avslutad gymnasieskola ha genomgått utbildning på högskolenivå under minst 2
år, vilket skall styrkas med betyg eller intyg. Alternativt kan Du styrka att Du fyller
kravet på bildning med en skriftlig redovisning av annan utbildning, intressen m.m.

Som ytterligare villkor gäller, att Du bara får ha ett husdjur och detta endast om lägenheten inte är allergisanerad.
Vill Du veta mer är Du välkommen att kontakta hyresvärdinnan på Elfvinggården.

Hur Du ställer Dig i kö.
För att kunna anmäla Ditt intresse för lediga lägenheter måste Du registrera Dig på Einar Mattssons hemsida. Observera att det finns en särskild ruta för Elfvinggården, som Du skall fylla i. Du kan sedan logga in på Mina sidor med Ditt personnummer och Ditt lösenord för att se om det finns några lediga lägenheter.

Hur Du söker en utannonserad lägenhet.
Lediga lägenheter presenteras på internet under 7 dagar. Under denna tid kan Du anmäla Ditt intresse för en eller flera lägenheter, dock högst tre samtidigt.
Observera att Du endast kan göra intresseanmälan via internet. Om Du inte har tillgång till internet hemma kan Du besöka ett bibliotek eller ett internet-kafé.
För att få svar på Din anmälan måste Du ha tillgång till en e-postadress. Kallelse till visning, erbjudande om hyreskontrakt och andra kontakter med bostadssökande sker nämligen uteslutande via e-post.
Har Du inte fått någon reaktion på Din anmälan inom 14 dagar är Du f n inte aktuell för
anvisning av lägenhet. Du kan självfallet göra en ny anmälan.

Vem får kontrakt på en lägenhet?
Lediga lägenheter tilldelas efter kötid.
Om Du har gjort intresseanmälan och står i tur till en lägenhet, kommer Du att kallas till
visning av lägenheten. Du skall därefter delta i ett informationsmöte om Elfvinggården om de villkor, som ställs för att få kontrakt liksom om möjligheterna till gemensamma aktiviteter och förhållandena inom gården i övrigt, en så kallad Elfvinggårdsvisning.
När Du tackat ja till en lägenhet, kommer man att ta referenser på Dig och kontrollera Dina uppgifter om boende, inkomster m.m. för att säkerställa att Du uppfyller villkoren för ett hyreskontrakt.
Stiftelsen fäster stort avseende vid om en bostadssökande prioriterar ett kollektivt boende och vill delta i olika aktiviteter i Elfvinggården.

Köregler i övrigt
Observera att Du måste förnya och eventuellt uppdatera Din ansökan varje år för att behålla Din plats i kön.
Du blir spärrad i 12 månader om du har svarat nej på 5 erbjudanden under ett år. Uteblivet
svar räknas som ett nej.

Det är viktigt, att Du fyller i intresseanmälan så noga som möjligt.

Du kan inte påverka turordningen genom att ringa till oss. Vi har inget förturssystem.

Kontakta Elfvinggårdens Hyresvärdinna
Elisabet Allergren
Tel: 08-754 35 47
Telefontid: 9-10 (mån-fre)

Annonser