Sopor

Sophantering på Elfvinggården

Är du osäker på hur olika saker ska sorteras när du ska slänga dem? På Stockholm vatten och avfalls hemsida hittar du en sorteringsguide där du kan söka på olika typer av sopor eller hitta alla saker i bokstavsordning och få reda på hur allt ska sorteras.

Sådant du inte får slänga i sopkärl eller grovsoprum

Allt får inte slängas i hushållssoporna eller grovsoprummet utan en del måste du själv lämna in på kommunens återvinningscentral eller på vissa miljöstationer. Om du inte vill åka till återvinningscentralen finns det en mobil miljöstation som tar emot farligt avfall under vissa tider. Den stannar bland annat i Abrahamsberg och på Stora Essingen, oftast på kvällstid. Här hittar du tider och platser där den mobila miljöstationen stannar:

Mobila miljöstationen – tider

Farligt avfall

Tänk på att aldrig spola ned tabletter eller andra mediciner eller vätskor som till exempel aceton och andra lösningsmedel i toaletten eller hälla ut dem i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendragen där de gör stor skada på djurliv och växtlighet.

 

Exempel på sådant som ska lämnas in och inte får slängas med hushållssopor/grovsopor:

Gamla kvicksilvertermometrar

Färg och lösningsmedel (även spackel, gamla penslar, trassel och rollers)

Starka rengöringsmedel

Insektsmedel

Impregneringsmedel

Nagellack

Cigarettändare och ljuständare som inte är tomma

Aceton

Sprayflaskor (sprayflaskor av metall som är tomma – pyser – kan sorteras som metallavfall, men med innehåll räknas de som farligt avfall)

Hårfärgningsmedel

Lim

Om du förvarar kemikalier eller liknande som tillhör farligt avfall i något annat än sin originalförpackning, skriv på förpackningen vad den innehåller. Som farligt avfall räknas även tomma förpackningar som innehållit något av det som räknats upp ovan.

Läkemedel

Lämnas in på apotek. Lämna in alla överblivna läkemedel. Apoteken tar också emot använda sprutor och kanyler, som du samlar i speciella behållare som också finns att hämta på apotek.