För dig som bor på Elfvinggården

Välkommen till Intresseföreningens egna sidor för dig som bor på Elfvinggården.
För att komma in på sidorna behöver du ett lösenord som vi kommer att meddela på kommande medlemsmöte. Om du inte har möjlighet att gå kommer lösenordet att finnas med i protokollen från medlemsmötena som du hittar på anslagstavlan i foajén.

Info om samverkansmötet:
När det gäller Samverkansmötet den 3 sept så får alla som vill träffas naturligtvis göra det och får då hålla i mötet, eftersom ingen från styrelsen kommer att delta fysiskt. Frågor som dyker upp får meddelas till styrelsen. Vi tar tacksamt emot frågor och förslag per mail alternativt meddelanden i gröna brevlådan.
Info om medlemsmötet den 17 sept:
Vi har nu levt med coronapandemin ett halvår, och vi ser att vi får fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter som avstånd och god handhygien. För en del har det blivit vardag, medan det säkert för många känns främmande och konstigt.
Vi i styrelsen har för avsikt att inte sammankalla till några fysiska möten under kommande höst. Däremot vill vi gärna ha kontakt och kommunikation i syfte att vi ska kunna ventilera frågor och föra diskussion i angelägna frågor. Vi får hålla denna kommunikation levande och välkomnar frågor och förslag via mail alternativt i gröna brevlådan. Styrelsen har för avsikt att öppna upp frågan, om den är av den arten att den behöver ventileras i ett större sammanhang, i andra fall besvarar vi frågan till den som ställt den

 

Klicka här för att logga in!