Café Existens

Café Existens arrangerar samtalscaféer kring existentiella frågor ett antal lördagar.

Caféerna är öppna för alla intresserade i huset, och vid önskemål kan även vänner utifrån vara välkomna. Ibland kommer vi att bjuda in medverkande utanför huset, ibland kommer vi att utgå från våra egna tankar och erfarenheter. Programmet kommer i hög grad att bygga på de önskemål om samtalsämnen som kommer upp vid tidigare samtal.

Det första Café Existens ägde rum lördagen 19 oktober, och blev mycket lyckat. Ett drygt 20-tal personer deltog, de allra flesta från huset. Ann Lagerström inspirerade till samtal genom en livfull och kunnig presentation av Sören Kierkegaards tankar som grund för existensfilosofin, och vilken roll dessa tankar och skrifter spelar idag. Om detta har hon bland annat skrivit en bok som heter ”Att leva innerligt”. Hon skänkte ett exemplar av boken till Elfvinggårdens bibliotek.

Nästa Café Existens äger rum lördagen den 9 november kl 14-16. Då har vi ingen gäst som inleder, utan vi samtalar själva.

Café Existens nr 3 äger rum lördagen den 30 november kl 14-16. Då gästas vi av Anna Lidén, nyligen pensionerad kanslichef för organisationen Kvinna till Kvinna. Hon inleder samtalet genom att reflektera över vad det innebär att ägna ett helt yrkesliv åt frågor som rör krig och fred, övergrepp och utsatthet, men också återuppbyggnad och försoning.

Café Existens är öppet för alla intresserade i huset och våra vänner/gäster. Ingen föranmälan behövs.

Kontaktperson: Eva Nikell

Annonser