Bostadskö

Vill du flytta till Elfvinggården?

Du kan ställa dig i kö för en lägenhet här på två sätt, genom Stockholms bostadsförmedling eller genom att fylla i ett formulär för den interna kön. Bostadsförmedlingens kö förmedlar alla lediga lägenheter som är tillgängliga i Storstockholm. Formuläret här gäller bara Elfvinggården. Du kan ställa dig i den interna kön, även om du redan står i bostadsförmedlingens kö. Om du redan bor på Elfvinggården kan du inte samtidigt stå i den interna kön.

Hur fungerar den interna kön?

När en lägenhet blir ledig inbjuds de som har längst kötid till visning av den aktuella lägenheten. Den spekulant som närvarat vid visningen och har längst kötid kommer att erbjudas lägenheten. Om hon tackar nej, går den till nästa i kön. Att inte komma till visningen räknas som att man tackat nej.

Varför har Elfvinggården en egen lägenhetskö?

Att bo på Elfvinggården är inte som att bo i vilket hus som helst. Enligt systrarna Elfvings testamente ska huset vara ett gemenhetsboende för ensamstående, bildade yrkeskvinnor med begränsad ekonomi. Det finns många sätt att bo och leva i Stockholm. Det här huset är ett sätt för ensamstående kvinnor som både vill leva i gemenskap och behålla sin frihet, då det inte finns någon arbetsplikt i huset. Fundera gärna på om den livsstilen passar dig innan du ställer dig i kön!

Vilka formella krav ställs för att bo på Elfvinggården?

Du ska vara ensamboende (= ogift, änka, frånskild) utan hemmavarande barn.
Du ska ha en regelbunden inkomst på minst 255 000 och högst 384 000 per år (2023). Du får inte ha en förmögenhet på mer än 320 000. Det betyder att om du äger ditt nuvarande boende kan du troligen inte flytta till Elfvinggården.
Du ska ha studerat på högskolenivå minst två år.
Du ska ha varit bosatt och folkbokförd i Stockholms län i minst fem år
Den sökande ska lämna intyg på att hon uppfyller kraven vid kontraktsskrivning för lägenheten.
Se detaljerade villkor nedan.

Får man ha husdjur?

Ja, ett husdjur (hund/katt) per lägenhet.

Vad händer efter jag ställt mig i kön?

Allt eftersom lägenheter i huset blir lediga kommer de att erbjudas de köande i strikt köordning. All kontakt med de köande sker via e-post. Det är viktigt att du anger en korrekt och aktuell e-postadress. Hur lång tid man måste stå i kö beror på hur många som flyttar in och ut ur huset och det är svårt att beräkna.

 

Registrera dig i Elfvinggårdens interna bostadskö

Registrera här
OBS! Läs igenom villkoren nedan, innan registrering i vår interna bostadskö.


 

Detaljerad beskrivning av formella krav för Elfvinggårdens lägenheter

Folkbokföring. Sökande ska ha varit folkbokförd och bott i Stockholms län i minst fem år vilket ska styrkas med personbeviset ”Fastighet och bostadsadress (6421)”. Tänk på att detta personbevis enbart kan postas till din folkbokföringsadress och att detta tar ca 2 arbetsdagar.
Antal hushållsmedlemmar, max 1 st
Kön: Kvinna
Betalningsanmärkning eller oreglerade skulder accepteras inte.
Total årsinkomst före skatt behöver vara minst tre och en halv gånger årshyran. Hyresvärdens villkor är att du har regelbunden inkomst från till exempel inkomst av tjänst, egen näringsverksamhet, frilansuppdrag, pension, sjukpenning, sjukbidrag, studiemedel eller A-kassa. Försörjningsstöd godkänns inte. Hyresvärden kommer att kräva nyutfärdat anställningsintyg med inkomstuppgifter samt intyg vid studier. Ha intyg i beredskap om du accepterar lägenheten.
Minsta årsinkomst: 255 000 kr
Högsta hushållsårsinkomst: 384 000 kr
Ekonomi. Den sökande får ej ha tillgångar som överstiger 320 000kr. Detta behövs styrkas med en ekonomisk översikt från banken.
Husdjur accepteras enbart i bostaden och förutsatt att lägenheten inte är allergisanerad.
Utbildning. Sökande ska efter avslutad gymnasial utbildning ha genomgått studier på högskolenivå under minst två år. Studierna ska styrkas med betyg eller intyg.
Ägande av bostadsrätt eller villa godkänns inte. Försäljningsdokument ska uppvisas, enbart uppdragsavtal godkänns inte.
Pensionär. Hyresvärden tillämpar en särskild inkomstregel för ålderspensionärer som innebär att din totala inkomst brutto skall uppgå till lägst 3 gånger årshyran.
Boende. Hyresvärden kräver att huvudsökande ska bo stadigvarande i lägenheten och förbehåller sig rätten av att göra en fri prövning av den sökande.
Familjebevis. Hyresvärden kommer att kräva ett familjebevis, ha det i beredskap om du accepterar lägenheten. Tänk på att ett familjebevis enbart kan postas till din folkbokföringsadress och att detta tar ca 2 arbetsdagar.
Civilstånd. För att bli godkänd för denna bostad är det ett villkor att vara ensamstående/ensamboende kvinna.
Visning. Hyresvärden kräver att huvudsökande varit på visningen och sett den aktuella lägenheten samt tagit del av informationsmötet gällande stiftelsen.
Referenser. För att bli godkänd som hyresgäst ska du ha goda referenser från tidigare boende med första- eller andrahandskontrakt alternativt bostadsrättsförening.