Nordens största kollektivhus för kvinnor

Elfvinggården

Stiftelsen Elfvinggården

Elfvinggården är ett unikt
kollektivhus i Äppelviken

Elfvinggården ägs av Systrarna Elfvings Stiftelse. Majoriteten av 1930- och 1940-talets kollektivhus har idag lagts ned och blivit vanliga bostadshus. Systrarna Elfvings Stiftelse – Elfvinggården – är ett unikt exempel på ett tidigt kollektivhus som fortfarande är i bruk.

Lyckovägen 9 i Äppelviken, Bromma, består av tio sammanbyggda huskroppar med ca 300 lägenheter om ett eller två rum och kök eller kokvrå. Husen ligger i en vacker park nära Mälaren med goda förbindelser, bl a genom tvärbanan. De små, ljusa, välplanerade lägenheterna är i första hand tänkta för yrkesarbetande kvinnor som vill delta i aktiviteter som bygger på intresse och frivillighet.

I huset finns en stor vacker matsal, ett välutrustat kök med möjlighet till gemensam matlagning. Det finns second hand butik och ett flertal gemensamma utrymmen som salong, foajé och hobbylokaler. Elfvinggården är ett självständigt boende med gemenskap.

Kulturminnesmärkt

Gemenskap

Stiftelsen Elfvinggården

Om fastigheten

Fastigheten som ursprungligen uppfördes åren 1939–1940, består av låga gula tegelhus med veckade fasader och burspråk som fångar ljus och förhindrar insyn. Husen binds samman av glasade gångar, arkader och är placerade i en kuperad terräng. I en av byggnaderna finns matsal för 150 gäster, ett kollektivhuskök, salong och takterrass. Matsalen och sällskapsrummet är placerade i det hus som ligger högst upp på berget. Från terrassen har man en vidsträckt utsikt över Stockholm och Mälaren.
Elfvinggården är ett enastående exempel på svensk funktionalism. Fastigheten byggdes av byggmästaren Olle Engkvist och ritades av arkitekterna Backström & Reinius. Idag är huset kulturminnesmärkt i blåklassen, vilket innebär att både det inre och yttre av fastigheten till stora delar är skyddade.

Vacker matsal med kök

Elfvinggården matsal med välutrustat kök för gemensam matlagning.

Takterass vid matsal

Elfvinggårdens gemensamma takterass med utsikt över Mälaren.

Parkliknande trädgård

Elfvinggårdens parkliknande trädgård med uteplatser och odlingsmöjlighet.

Stiftelsen Elfvinggården

Systrarna Elfving

Gunborg och Ingeborg Elfving, två yrkesarbetande, ogifta kvinnor som testamenterade sina tillgångar till att skapa ett gott boende för ensamstående, yrkesarbetande kvinnor.

Systrarna Elfvings Stiftelse bildades strax efter den yngsta systerns död 1921.  Det dröjde fram till 1940 innan systrarnas kollektivhus Elfvinggården stod klart. I testamentet finns tydliga stadgar för hur stiftelsen ska skötas – vilka som ska få bo där, och hur en styrelse skulle utses. Systrarna ville att Nordiska museet och Högsta domstolen skulle utse en ledamot var till styrelsen. Dessa två tillsammans skulle sedan komma överens om vem som skulle bli den tredje medlemmen.

Systrarna föddes på egendomen Kampen i Växjö. År 1860 flyttade systrarna till Stockholm.

Ett kvinnohistoriskt

Bostadhus

Elfvinggårdens lägenheter

Att bo på Elfvinggården

Elfvinggården består av tio sammanbyggda huskroppar med ca 300 lägenheter om ett rum med kokvrå eller två rum med kök. Större delen av lägenheterna har 1,5 rum, (34 m2) arbetskök och badrum. 1-rumslägenheterna består av ett stort rum med matplats och sovalkov medan 2-rumslägenheterna har två rum och kök. Alla lägenheter är ljusa och välplanerade och har tillgång till gemensamma balkonger. Till varje lägenhet hör ett mindre förråd.

Nybyggnation hus 10 Systrarna Elfvings Stiftelse har låtit bygga upp ett nytt hus (hus 10), i anslutning till befintlig byggnation. Huset innehåller 35 lägenheter om 2 rum och kök, de flesta är 40 kvm stora och några är 37 kvm. Med hänsyn tagen till den befintliga bebyggelsen från 1940-talet har arkitekten utformat en modern tillbyggnad som knyter an till de ursprungliga byggnaderna.

Våra lägenheter förmedlas genom stiftelsens egen bostadskö och Stockholms Bostadsförmedling.